Masalah Sedimentasi Dan Penyelesaiannya Melalui Kaedah Pengurusan Persekitaran: Satu Kajian Kes Di Sungai Chini,pahang

From AcaWiki
Jump to: navigation, search

Citation: Toriman, Mohd Ekhwan, Kamarudin, Mohd Khairul Amri, Idris, Mushrifah Hj, Gasim, Muhammad Barzani, Jamil, Nor Rohaizah (dec/2008) Masalah Sedimentasi Dan Penyelesaiannya Melalui Kaedah Pengurusan Persekitaran: Satu Kajian Kes Di Sungai Chini,pahang. e-BANGI (Volume 3) (RSS)
Internet Archive Scholar (search for fulltext): Masalah Sedimentasi Dan Penyelesaiannya Melalui Kaedah Pengurusan Persekitaran: Satu Kajian Kes Di Sungai Chini,pahang
Download: http://pkukmweb.ukm.my/e-bangi/papers/2008/ekhwan\ chini08.pdf
Tagged: